Prof. Dr. Ali ÜNSAL

Üroloji Uzmanı

aliunsal

               1974 tarihinde Adıyaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Kahramanmaraş’ta yapmıştır. Lise öğreni 1987’de birincilikle bitirdikten sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde üroloji ihtisasını tamamladı. Sırasıyla Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi, Fatih üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Umut Hastanesi(İstanbul), Şahap Kocatopçu Devlet Hastanesin ve Karabük üniversitesi Tıp Fakültesinde (Aksaray) üroloji dalında görev yapmıştır. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üroloji klinik şefi olarak görev almıştır. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır. İyi derecede ingilizce bilmektedir.

           ALDIĞI ÖDÜLLER

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği 1995 yılı ‘4. Deneysel Araştırma ve Teşvik Yarışması” cerrahi tıp bilimleri dalında ‘Obstruktif üropatide radyoterapinin histopatolojik ve fonksiyonel etkileri’ konulu çalışma ile II.’lik ödülü.(Bu çalışma daha sonra Int. Urol. Nephrol., 31, 129-134, 1999’da yaynlandı.)Uzmanlık Tezi“İnvaziv Mesane Tümörlerinin Evrelendirilmesinde, Tedavinin Etkinliğini ve Süresini Belirlemede Pelvik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri.”Yurtdışında Eğitim Norveç’te Oslo üniversitesi’ne bağlı The National Hospital’de Ocak – Mart 2001 tarihleri arasında, Nöroüroloji-Androloji Bölümü’ndeki çalışmalara ve ameliyatlara aktif olarak katılmıştır.           Uzmanlık Tezi

“İnvaziv Mesane Tümörlerinin Evrelendirilmesinde, Tedavinin Etkinliğini ve Süresini Belirlemede Pelvik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri.”


           Yurtdışında Eğitim

Norveç’te Oslo üniversitesi’ne bağlı The National Hospital’de Ocak – Mart 2001 tarihleri arasında, Nöroüroloji-Androloji Bölümü’ndeki çalışmalara ve ameliyatlara aktif olarak katılmıştır.


           İlgi Alanları

Endoüroloji (kapalı böbrek taşı ameliyatları; PNL, RIRS)

üro-onkoloji (böbrek, prostat, mesane ve testis kanserleri ve bunlarda laparoskopik ameliyartlar, prostat kanserinde robotik cerrahi)

çocuk ürolojisi ( kapalı taş ameliyatları, Böbrek darlığı ameliyatı )

Klinik Şefliği Döneminde (2005-2013) Yetiştirilen Uzmanlık öğrencileri ve Tezleri

I. Dr. Ural Oğuz

“Türk Toplumunda üriner sistem taş hastalarının metabolik değerlendirme sonuçları” (2011)

II. Dr. İzzet çiçekbilek

“çocuklarda perkütan nefrolitotomi operasyonu sonrasında renal parankimal skar oluşumunun renal sintigrafi ile değerlendirilmesi” (2011)

III. Dr. Mirze Bayındır

“Kas invaziv olamayan mesane tümörlü hastalara uygulanan intravezikal BCG tedavisi etkinliğinin yaş ile ilişkisi” (2011)

IV. Dr. Erhan Şahin

“Perkütan nefrolitotomide radyasyon maruziyeti” (2012)

V. Dr. Ekrem özyuvalı

“Retrograd intrarenal cerrahi sonrası üreteral double-J stent kullanılmalı mı?” (2013)